به گزارش افکارنیوز،

علی اعطا منتخب شورای پنجم شهر تهران اظهار داشت:محسن هاشمی یکی از گزینه‌های تصدی شهرداری تهران بود، اما در نهایت منتخبان تصمیم گرفتند که کسی برای تصدی هیچ منصبی از شورا خارج نشود.

وی با اشاره به مشکلات شورای اول  گفت: یکی از عوامل اصلی مشکلات در آن دوره خروج اعضای آن بود. 

اعطا با بیان اینکه هنوز به بحث و جمع بندی در خصوص انتخاب رئیس شورای شهر نرسیده ایم،گفت: هاشمی و الویری از گزینه‌های اصلی شورای پنجم برای ریاست شورای شهر هستند.