به گزارش افکارنیوز،

در این جهان پهناور بسیاری از موجودات وجود دارند که زیبایی بی نهایتی به آن بخشیده‌اند و با رنگ‌های خود زیبایی را به چشمان همه هدیه می‌دهند اما این پرنده کودن ترین پرنده نامگذاری شده است و آن هم علت دارد. پرنده‌ای که در تصویر می‌بینید به «غاز آبی» یا «کودن آبی» مشهور است. این پرنده به نام کودن مشهور است چون نمی‌تواند صاف راه برود، هر دفعه که به پاهای خود نگاه می‌کند، تعجب می‌کند و خیلی راحت شکار می شود.

کودن ترین پرنده جهان +تصاویر