به گزارش افکارنیوز،

مراسم نمادین زنگ جشن عاطفه در مدرسه نمونه دولتی نرجس در حال برگزاری است.

امروز ۱۹ مهرماه مرحله دوم جشن عاطفه ها در مدارس با شعار مهر در انتظار همدلی برپا می شود.