به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری یونایتدپرس،پلیس کالیفورنیاگفت :در پی واژگونی این کامیون هزاران پیاز تمامی سطح جاده را گرفت و باعث شد اشک شاهدان و پلیس دربیاید.

به گفته پلیس، راننده این کامیون که در حال ویراژ دادن بود کنترل آن را از دست داد، با گاردیل کنار جاده برخورد کرد و واژگون شد.

به گفته شاهدان این حادثه، پخش‌شدن پیازها در سطح جاده و بوی شدید آن باعثشد جمع‌آوری پیاز‌ها چندساعت طول کشد.

تنها مجروح این حادثه راننده کامیون بود که به بیمارستان منتقل شد.