به گزارش افکارنیوز،

محققان به تازگی راه جدیدی پیدا کرده‌اند که از طریق آن می‌توانند اطلاعات مورد نظر خود را به طور مستقیم به مغز میمون‌ها وارد کنند. در این مطالعات، گروهی از دانشمندان مغز و اعصاب نشان داده‌اند که ارائه جریان‌های الکتریکی ضعیف به قشری از مغز می‌تواند دستورالعمل‌هایی را برای هدایت حرکت ارائه دهد.

تحقیقات هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارند اما متخصصان امر معتقدند که این کار می‌تواند در درمان به افرادی که بعد از آسیب مغزی یا سکته بخشی از عملکرد مغزی خود را از دست داده‌اند، کمک کند. محققان در شروع کار، قشرهای حسی اولیه را تحریک کردند که مختص قشر حسی فیزیکی، بصری و شنوایی بود تا از این طریق اطلاعات را وارد مغز کنند.

راهکاری احتمالی برای درمان افرادی که سکته کرده‌اند

محققان دانشگاه روچستر، دو نمونه میمون «رزوس» را تعلیم دادند تا کارهایی را براساس دستورالعمل‌های بصری و حرکتی انجام دهند. آنها به میمون‌ها چهار شیء نشان دادند که می‌شد نوری را در اطرافشان روشن و خاموش کرد. در ابتدای آزمایش، میمون‌ها دستگیره‌ها را در موقعیت مرکزی در دست گرفتند. سپس با توجه به این که کدام نورها روشن می‌شدند، اشیائی را با دست می‌گرفتند. به محض این که نورها روشن می‌شد، محققان میزان خفیفی تحریک الکتریکی را به قشری از مغز میمون‌ها ارسال کردند.

پس از آن، نورها حذف شد و محققان دریافتند که میمون‌ها با تحریکات خفیف هم قادرند حرکات درست را انجام دهند. آنها بعد از این که میمون‌ها این حرکت را آموختند، ۱۶ الکترود را در قشر حرکتی مغز میمون‌ها قرار دادند. زمانی که میمون‌ها با کمک نورها ترغیب به حرکت شدند، الگوهای متفاوتی از جریان ضعیف کوتاه‌مدت ایجاد شد.

محققان نشانه‌های نوری را حذف کردند و جریان الکتریکی را به طور مستقیم برای تحریک قشر مغزی فرستادند. نتایج به دست آمده نشان داد که حتی بدون تحریکات نوری، میمون‌ها هنوز همان عمل را انجام می‌دهند.

راهکاری احتمالی برای درمان افرادی که سکته کرده‌اند

دانشمندان بر این باورند که این تحقیقات به بهبودی بیماران مبتلا به سکته و بازتوانی آنها کمک می‌کند چراکه این تحریکات، واکنش‌هایی را در بازوها و دست‌های میمون‌ها ایجاد کرد.

بعد از سکته، بخشی از مغز انسان که اطلاعات را دریافت می‌کند، ممکن است آسیب ببیند و منجر به بروز اختلال در ارسال اطلاعاتی شود که مغز انسان بعد از دریافت اطلاعات خارجی دستور واکنش به عملی را صادر می‌کند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که می‌توان با عبور اطلاعات از بخش‌های آسیب‌دیده مغز به نواحی سالم و سپس گذشتن آن از بدن جلوگیری کرد.