به گزارش افکارنیوز،

حیدر العبادی افزود: اراضی عراق از تروریست ها پاکسازی شده است و ما به سوی آبادانی و اهتمام به محیط زیست گام برمی داریم.

حیدر العبادی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نیروهای پیشمرگه جزئی از نیروهای مسلح عراق هستند.

وی خاطرنشان کرد: موفقیت های بزرگ عراق، جامعه جهانی را به حمایت از این کشور فرامی خواند. در حال حاضر اهتمام بین المللی برای حمایت از عراق وجود دارد و ما از فضای دیدارهای بین المللی برای جذب سرمایه گذاری در عراق و حمایت از اقتصاد و آبادانی آن استفاده می کنیم.