به گزارش افکارنیوز،

 پیام پیمانی در حاشیه برگزاری کنگره اروپا آسیایی فارمکواپیدمیولوژی به تسریع در رفع نقاط ضعف بانک‌های اطلاعاتی دارو درمانی کشور تاکید کرد و اظهار داشت: باید به سمتی گام برداریم که تحلیل داده‌های بانک‌های اطلاعاتی دارو و درمانی کشور، روان تر و ساختارمندتر صورت پذیرد.

پیمانی ادامه داد: هر یک از سازمان‌هایی که در حوزه سلامت فعالیت دارند به شکل مختص خود، اطلاعات دارویی و اطلاعات عوارض دارویی را ذخیره و آرشیو می‌کند و این در حالی است که کشور نیاز به انسجام فراگیر برای بانک‌های اطلاعاتی جامع دارد.

وی تصریح کرد: ابزار و تکنیک دو موضوع حائز اهمیت در بحث مطالعات فارماکواپیمیولوژی است و یکپارچه سازی سیستم‌های ایجاد بانک‌های اطلاعاتی، موضوع حائز اهمیتی است که باید تلاش کنیم تا در کشورمان هر چه زودتر این دانش محوریت پیدا کند و سیاست‌گذاری‌های کلان دارویی کشور مبتنی بر گزارشات فارماکواپیدیمولوژی شود.

دبیر علمی کنگره اروپا آسیایی فارمکواپیدمیولوژی عنوان کرد: برای موفقیت در فارماکواپیمیولوژی باید از صحت اطلاعات بانک‌های اطلاعاتی اطمینان خاطر داشت و گردآوری آمار و ذخیره سازی باید به سمت گزارش گیری انلاین پیش برود.

پیمانی بیان داشت: مهمترین نقطه ضعف در بانک‌های اطلاعاتی، این است که داده‌های موجود از افرادی که دارو مصرف کرده اند،  استمرار و تداوم ندارد. به طور مثال ارتباط میان مصرف یک دارو با مثلاً سکته قلبی یا پوکی استخوان، موضوعی است که باید مطالعات آن، استمرار داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: برای اینکه کشورمان در خاورمیانه تبدیل به قطب فارمکواپیمیولوژی شود باید هر چه زودتر در رفع نقاط ضعف بانک‌های اطلاعاتی دارو و درمانی، اقدام عاجل صورت پذیرد.