به گزارش افکارنیوز،

مبحثی که قصد داریم در رابطه با آن به بحث و گفتگو بپردازیم اهمیت مواردی چون کارنمای معلمی در پیشرفت روزافزون دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان و سایر موارد پژوهشی است.احتمالا همه دانشجومعلمان که قصد دارند در آینده افرادی مثمر ثمر برای جامعه شوند از نقش و اهمیت کارنمای معلمی آگاهی کامل دارند.کارنمای معلمی بحث تازه ای در امور آموزشی و بخصوص در میان دانشجومعلمان نیست.چیزی که اهمیت دارد نحوه نگارش و چگونگی اجرا و بروزآوری کارنمای معلمی یا همان پروژه ترم هفت علوم تربیتی می باشد.دانشجومعلمان می بایست در این رابطه در ابتدا اهداف و نیت علمی خود را در نظر بگیرند.باید به این مسئله فکر کنند که چطور شد که تصمیم گرفتند معلم شوند و چه مسئله و موردی پیش آمد که به این حرفه علاقه مند شدند.همچنین به این مورد توجه کنند که چه مواردی را در طول تحصیل فراگرفتند و با چه نقاط قوت و ضعفی در رابطه با رشته معلمی آشنایی پیدا کردند. و در نهایت اینکه در کارنمای معلمی خود این موضوع را پیاده نمایند که در آینده قصد دارند در رابطه با حرفه خود از چه ابتکارات و خلاقیت هایی بهره لازم و کافی را ببرند.اینگونه است که کارنمای معلمی جنبه واقعی پیدا کرده و از حالت فرضیه و بالقوه بودن خارج و بالفعل می گردد.

200

اهمیت سایر موارد پژوهشی دانشجومعلمان

دانشجومعلمان امروز علاقه زیادی به پژوهش دارند.به عنوان مثال کنش پژوهی یکی از مواردی است که دانشجویان به مقدار زیادی وقت خود را صرف آن می کنند.کنش پژوهی هم مانند اقدام پژوهی پژوهشی عملی می باشد.در کنش پژوهی که مقدمه ای بر اقدام پژوهی می باشد دانشجویان می کوشند مسائل و مشکلات کلاسی را به صورت عملی حل نمایند.کنش پژوهی به دو صورت است: کنش پژوهی فردی و کنش پژوهی گروهی .در کنش پژوهی فردی یک نفر کلیه مسئولیت ها و مشکلات را بر عهده گرفته و برای حل آن می کوشد. و در کنش پژوهی گروهی تعدادی از دانشجویان در کلاسی شرکت نموده و به عنوان کارآموز دست به پژوهش عملی می زنند. در واقع بررسی ها نشان می دهد که کنش پژوهی و انجام صحیح و دقیق آن کمک موثری به انجام و اجرای اقدام پژوهی می نماید.

اهمیت استفاده از پیک های هفتگی بر افزایش سطح علمی

آخرین نکته ای که به ذهن بنده می رسد بحث پیک آدینه و تاثیر آن بر روی دانشجویان و آینده آنها در عرصه معلمی است.پیک آدینه همانطور که از نامش پیداست در رابطه با تکالیف دانش آموزان در روز جمعه است.پیک آدینه حاوی مطالب مهم و مفیدی است که دانش آموزان در طول هفته فراگرفته اند.دانشجومعلمان در واقع با مطالعه و بررسی پیک آدینه در دانش آموزان می توانند با چند و چون و نحوه تکالیف هفتگی و حتی ماهیانه آشنا شده و خلاقیت خود را نیز در رابطه با چگونگی بهبود و بالابردن سطح کیفی این تکالیف به کاربندند.در واقع مهمترین بخش ماجرا این است که دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نباید از این مطالب فقط در جهت کپی کاری استفاده کنند و بهتر است کلیه ایده ها و نظرات سازنده خود را در جهت بهبود و ارزش دادن به این مقوله های مهم به کار بندند. به کاربستن نظرات سازنده دانشجویان در پیک آدینه باعث بهبود تکالیف و سرگرم شدن و تنوع بخشی به عرصه آموزشی در دانش آموزان می گردد.

BARNAME SALANE

بانک فایل پژوهشی معلمان