به گزارش افکارنیوز،

علی اصغر یوسف نژاد اظهار کرد: حسب شرایطی که در قانون مربوط به امور استخدامی وجود دارد، پاداش پایان خدمت کارمندان دولت بر اساس معدل دریافتی های ۲ سال آخر خدمت ضرب در سی سال محاسبه می شود.

وی ادامه داد: طبق شرایطی که قبلا وجود داشته است هر کارمندی که بازنشسته می شد، معدل ۲ سال آخر خدمت وی ضرب در ۳۰ می شده است. بنابراین اگر کسی ۱۰ میلیون حقوق می گرفت این مبلغ ضرب در ۳۰ می شد و مبلغ ۳۰۰  میلیون پاداش دریافت می کرد.

یوسف نژاد افزود: قانونگذار در بودجه سال ۹۷ برای سقف دریافتی ها حدی را مشخص کرده است و این مبلغ را حداکثر ۲۵۰ میلیون تومان تعیین کرده است. بنابراین تنها افرادی که حقوق های بالای ۸ میلیون تومان دریافت می کنند شامل این قانون می شوند و حداکثر ۲۵۰ میلیون پاداش دریافت می کنند.

وی ادامه داد: حقوق فرهنگیان خیلی کمتر از ۸ میلیون تومان است و دریافتی پاداش پایان خدمت آن ها از رقم تعیین شده کمتر است. بنابراین قانون مذکور شامل بازنشستگان فرهنگی نخواهد شد.