به گزارش افکارنیوز،

حمل محصولات نفتی با کاروان از ایران به عراق؛ سالهای دهه ۱۲۹۰