به گزارش افکارنیوز،

رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ؛ گفت: پروژه ایرانوم‌ مرهون پیشرفت‌های علوم پزشکی و علم مهندسی پزشکی، مهندسی بیولوژی و تعامل مهندسی و پزشکی است که می‌توانیم با توسعه این پروژه شاهد خدمات بزرگی در نظام سلامت باشیم.

وی گفت: با توسعه پروژه ایرانوم‌ در آینده می‌توانیم از بروز معلولیت‌ها پیشگیری کنیم که به عنوان مثال در مادران باردار تشخیص جنین دارای معلولیت یا نبود این عرضه یکی از این دستاورد‌هاست و با توسعه دستاورد‌های پروژه ایرانوم‌ در کنار روش‌های جدید می‌توانیم شاهد تولد نوزادان سالم و ارتقاء سلامت جامعه باشیم.

 نقش روش‌های نوین در ارائه خدمات سلامت به مردم

ملک زاده گفت: بررسی بیماری‌های گوناگون، ناتوانی‌هایی که منجر به معلولیت می‌شود و سایر فعالیت‌های تحقیقاتی از موضوعاتی است که در این پروژه می‌توانیم شاهد آن باشیم و در گام‌های بعدی نیز می‌توان معالجه بیماران را مد نظر قرار دهیم.

وی افزود: طی 5 تا 10 سال آینده می‌توانیم به گونه ای برنامه ریزی کنیم که گام عملیاتی برای تشخیص معلولیت‌های ژنتیکی بر‌داریم و در کنار آن با ژن درمانی در کنار مرکز ایرانوم‌ و همچنین توسعه مراکز دیگر که در مشهد و شیراز فعالیت می‌کنند از بروز ناتوانی‌ها و معلولیت‌ها در کشور پیشگیری کنیم.

وی در پایان ایرانوم‌ را پروژه مطلوبی در عرصه فعالیت‌های تحقیقاتی عرصه بیماری‌های ژنتیکی دانست و افزود: روش‌های نوین در راستای ارائه خدمات سلامت نقش مطلوبی دارند که امیدواریم کشور ما نیز با ورود به این روش‌ها گام‌های خوبی در عرصه ارتقاء علم پزشکی بردارد.