گروه اجتماعی- محمدعلی نجفی در گزارش 500 صفحه ای خود ادعاها و اتهاماتی را علیه مدیریت سابق شهری مطرح ساخته که اثبات و طرح آنها در صلاحیت قوه قضاییه یا نهادها بازرسی است. وی در بخشی از اظهاراتش در شورای شهر علنا اعلام می کند از یکی از کارمندان اقرار گرفته است! 

به گزارش افکارنیوز، شهردار تهران در سخنان روز یکشنبه هفته گذشته از یک قرارداد بیش از یک میلیاردی سخن گفته که پول آن صرف انتخابات در اردیبهشت شده است. وی این اظهارات را براساس اقرار یک کارمند عنوان کرده است:« در بررسی‌های بیشتر متوجه شدیم که درست است این مبلغ به حساب شرکت مذکور واریز شده اما تنها ۱۷۳ میلیون تومان را به این شرکت داده و مابقی را به یک حساب دیگر که متعلق به رئیس دفتر یکی از معاونین قبلی بوده واریز کردند و این پول نیز خرج انتخابات شده است. این در حالیست که آن فرد مذکور مکتوب اقرار کرده که از ۱۷۳ میلیون تنها ۲۰ میلیون به خودش تعلق گرفته و مابقی سهم دیگران بوده است.» 

اقرار گرفتن از افراد توسط شهرداری تهران تحت چه شرایطی صورت گرفته است. تهدید، تطمیع یا فشار و روش های مخصوص اعتراف گیری که آقای نجفی به کار برده اند، در کجای قوانین شهرداری ها جا دارد؟ هرچند در دولت حسن روحانی بسیاری از وزرا و مدیران دارای تفکرات و سوابق امنیتی و اطلاعاتی هستند، ولی تا آنجاییکه در سوابق نجفی بود، وی فردی فرهنگی محسوب می شد که اقرار گیری در شهرداری نشان داد وی دارای توانایی های دیگری نیز می باشد!

اما در کنار این شهردار تهران در گزارشی که در صحن شورا ارائه داد، با به کار بردن اصطلاحاتی مانند «خیانت» بار حقوقی در قالب تهمت و افترا به مدیران سابق شهرداری تهران و به خصوص شهردار سابق نسبت داد که اثبات آن بر عهده نهادهای قضایی قرار دارد و وی نمی تواند در جایگاه شهردار چنین بی محابا افراد را متهم سازد. 

علاوه بر چنین مواردی، شهردار تهران با اظهارات یک جانبه و اغراق آمیز مدیریت سابق را در بسیاری از قرادادها، پروژه ها و کارکردها متهم به فساد و تخلف کرده و به جای انکه این کار را به نهادهای قضایی بسپارد خود در مقام قاضی قرار گرفته و انها را به خیانت متهم ساخته است. اعداد نجومی که وی از بدهی ها و تخلفات مالی اعلام کرده خوراک رسانه ای نه تنها کارتل های خبری اصلاح طلب بلکه رسانه های معاند و ضد انقلاب قرا رگرفته و با سواستفاده از آن حتی فلش این اعداد نجومی را به سوی نظام و نهادهای نظامی سوق داده اند! آیا بهتر نبود شهردار تهران پس از اثبات هر آنچه وی مدعی است در مراجع ذی صلاح به افشاگری دست می زد؟ افشاگری که وی به آن فخر می فروشد تنها ادعاهای ثابت نشده ای هستند که باعث خدشه به حیثیت مدیرانی شده که 12 سال توانستند تهران را با حجم انبوهی از دستاوردها و خدمات بی سابقه همراه سازند و میراث قابل قبولی از خود بر جای بگذارند. 

در حالیکه محمدعلی نجفی در روز نخست نشستن بر صندلی شهرداری در خیابان بهشت قول داده بود که ردای سیاسی را از تن بیرون کند و تنها به فکر خدمت رسانی باشد، ولی در این 5 ماه مشخص شده که شهرداری و شورای شهر در یک گرداب سیاسی و حاشیه سازی در حال فرو رفتن است. گردابی که نتیجه آن مختل خدمات رسانی و ادامه توسعه و پیشرفت شهر خواهد بود و می تواند سرنوشت مدیریت شهری را در شورای نخست تهران رقم زند. به هر حال نجفی ادعاهایی را مطرح ساخته که بسیاری از افرادی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم مورد تهمت و افترا قرار گرفته اند، می توانند نسبت به چنین تهمت ها و افتراهایی اعاده حیثیت کنند.