به گزارش افکارنیوز،

تصویری از قالیباف را در حال تکاندن برف روی درخت  مشاهده می نمایید.

قالیباف