به گزارش افکارنیوز،

دستاورهای جمهوری اسلامی بر اساس آمار در اینفوگرافی زیر قابل مشاهده است:

31

32

33

34

35

36

37

 

38

 

39

40

41

44

42

43

45

46

47

48

49