به گزارش افکارنیوز،

فراهانی با اشاره به اینکه سه شاخص بافت فرسوده ناپایداری، ریزدانگی و معابر تنگ و باریک است، تصریح کرد: در مخاطره آمیز بودن بافت فرسوده تهران همین بس که اگر زلزله کرمانشاه را در آن متصور شویم خسارت جانی میلیونی خواهد بود.
رئیس کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه موضوع نوسازی بافت های فرسوده نه‌تنها باید اولویت اصلی مدیریت شهری، بلکه مدیریت ملی باشد، تصریح کرد: دولت باید با ارائه بسته‌های تشویقی بیشتر از قبیل وام های طولانی مدت کم بهره، سرمایه‌گذاران را برای ورود به این بخش ترغیب کند.
وی با اشاره به اینکه علاوه بر بافت فرسوده حدود ۱۲ هزار هکتار بافت ناپایدار در تهران وجود دارد، عنوان کرد: بافت ناپایدار ویژگی ریزدانگی و معابر تنگ بافت فرسوده را ندارد اما شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری برنامه‌های جدی برای نوسازی این بافت ها در نظر گرفته اند.
فراهانی با اشاره به اینکه بسته های تشویقی پیش بینی شده توسط شهرداری برای جذب سرمایه گذاران در این حوزه کافی نیست، گفت: دولت نیز باید با ارائه بسته‌های تشویقی بیشتر زمینه ورود سرمایه‌گذاران را به این حوزه فراهم کند.
وی با اشاره به بسته های تشویقی شهرداری تهران برای نوسازی بافت فرسوده، افزود: ارائه یک طبقه اضافه در صورت تجمیع واحدهای همجوار و عدم اخذ عوارض از جمله موارد بسته های تشویقی ارائه شده توسط شهرداری تهران است. از طرفی شهرداری برای گرفتن بسته های تشویقی بیشتر از قبیل وام و رایگان کردن انشعابات با دولت در حال رایزنی است.
فراهانی در خصوص بودجه سال ۹۷ نوسازی نیز گفت: پیشنهاداتی در این خصوص ارائه شده است و در کمیسیون تلفیق در حال بررسی بوده و ممکن است تغییراتی در مورد بودجه نوسازی بافت فرسوده اعمال شود.