به گزارش افکارنیوز،

 از دوسه روز پیش یک برگ از دفترچه بیمه تامین اجتماعی بیماری 71ساله در استان البرز در فضای مجازی دست به دست می شود نسخه‌ای که با خطی بسیار خوش نوشته شده و تحسین خیلی ها را به دنبال داشته است. پای این نسخه مهر پزشکی جوان به اسم آرشام قادری خورده . پزشکی که حالا یک برگ از هزاران نسخه ای که در دوران طبابتش نوشته ، با یک عنوان اختصاصی در فضای مجازی محبوب شده :نسخه جالب آقای دکتر خوش خط!

دکتری خوش‌خط که یک هنرمند همه فن حریف است!