به گزارش افکارنیوز،

آتش سوزی در ساختمان اداری واقع در خیابان ولیعصر همچنان ادامه دارد.

در حال حاضر بیش از ۴ ایستگاه آتش نشانی در محل حادثه حضور دارند.

با توجه به اینکه ساختمان قدیمی بوده و احتمال ریزش وجود دارد، ساختمانهای مجاور تخلیه شده است.

آتش نشانان نمی‌توانستند مستقیماً به کانون آتش سوزی دسترسی پیدا کنند به همین دلیل مجبور بودند از طریق حفره‌هایی که از ‌طبقات دیگر ایجاد کردند، شروع به کنترل آتش کنند.‌

آتش ۱۰۰ در صد کنترل نشده و بخشی از قسمت غربی ساختمان هم کمی نشست کرده و ترک‌هایی در ورودی پارکینگ ساختمان ‌به چشم می‌خورد.‌