به گزارش افکارنیوز،

مجتبی زینی وند رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی در جمع خبرنگاران در خصوص ممنوعیت برگزاری آزمون در دوره ابتدایی اظهار داشت: آموزش و پرورش با این تصمیم نشان داد نه در حرف بلکه در عمل به دنبال تحقق اهداف تعلیم و تربیت است و مدرسه به عنوان کانون یادگیری به مدرسه زندگی تبدیل می شود.

وی ادامه داد: این تصمیم زمینه مناسبی است که دانش آموزان را بر اساس رتبه در آزمون ها انتخاب نکنند بلکه بر اساس چگونگی مهارت های اجتماعی و مهارت های زندگی و تعامل با دیگران انتخاب کنند.

زینی وند با بیان اینکه مصوبه عدم برگزاری آزمون در دوره ابتدایی مقدمه ای برای کاهش آزمون و رقابت ناصحیح در مدارس دولتی و غیردولتی است، گفت: مهم ترین ثمره این موضوع، اثرات روانی و تربیتی مثبت در بین دانش آموزان است چرا که آزمون برگزار نمی شود.

وی توضیح داد: وقتی دانش آموزی در آزمونی موفقیت کسب نمی کند، احساس یأس و ناامیدی را در همان اوان کودکی و ابتدایی سن رشد و سال های اولیه زندگی، تجربه نمی کند.