به گزارش افکارنیوز،

علی اعطا در چهل و چهارمین جلسه شورای شهر گفت: در حال حاضر نیز ساختمان‌های تجاری فراوانی در پایتخت وجود دارد که فاقد متقاضی است و این هم به معنای کثرت ساختمان تجاری خالی است. در این شرایط اگر رونق ساخت و ساز هم وجود داشته باشد، مثل سال‌های گذشته نخواهد بود.

اعطا پیشنهاد داد که بودجه 3 هزار و 800 میلیاردی از محل درامدهای ساخت و ساز کاهش 20 درصدی پیدا کند و به رقم 3هزارومیلیاردی تغییر پیدا کند.

وی افزود: اگر عدد شهرداری تهران تصویب شود ولی محقق نشود؛ ما با کسری بودجه رو به رو می‌شویم ولی اگر 20 درصد کاهش پیدا کند و عدد پیشنهادی شهرداری محقق شود، مازاد بر درامد نیز در قالب متمم به بودجه اضافه می شود.