به گزارش افکارنیوز،

 مهدی داوری مدیرعامل آتشنشانی تهران :حریق فقط در طبقه 4- است.