به گزارش افکارنیوز،

همزمان با سی و نهمین جشن پیروزی انقلاب اسلامی، گروه چتر بازان ارتش جمهوری اسلامی ایران بر فراز میدان آزادی به پرواز در آمدند.

همچنین گروه رزم موازات ارتش سرود خمینی ای امام خمینی ای امام را سر دادند.

مردم حاضر در میدان آزادی با سر دادن شعار «مرگ بر آمریکا» و «این شعار رهبر ماست ام الفساد قرن ما آمریکاست» انزجار خود را از سیاست های آمریکا اعلام کردند.

همچنین هزاران بادکنک از فراز میدان آزادی به پرواز درآمد.