به گزارش افکارنیوز،

رضا جعفری رئیس اورژانس اجتماعی کشور اظهار کرد: از مجموع 16 هزار گزارش کودک آزاری طی 6 ماه نخست سال جاری در کشور، تنها یک‌سوم آ‌ن‌ها صحت دارد.

وی افزود: در بسیاری از موارد گزارش‌های مردمی درباره کودک آزاری، پس از انجام بررسی‌های لازم توسط عوامل اورژانس اجتماعی، در نهایت تایید نمی‌شوند.

رئیس اورژانس اجتماعی کشور خاطرنشان کرد: آمار گزارش کودک آزاری‌ها هیچ گاه به معنی وقوع کودک آزاری نیست و این موضوع در اغلب کشورهای دنیا نیز به همین شکل است.

جعفری تاکید کرد:بر اساس نتایج به دست آمده از یک بررسی درباره کودک آزاری در کشور آمریکا در سال 2003، برخی معتقد بودند که از هر 1000 کودک، 12 کودک در معرض خشونت قرار دارند و پس از اعلام نتیجه اولیه مشخص شد که تنها یک‌پنجم موارد کودک آزاری در بررسی فوق صحت  دارد.

وی افزود: وقتی یک‌پنجم موارد کودک آزاری در تحقیقات مربوط به این حوزه در کشور آمریکا تأیید نهایی می‌شود، وقوع این مسئله(کودک آزاری) به لحاظ پایبندی اخلاقی و رعایت حقوق کودکان در ایران، بسیار پایین تر از آمارهای سایر کشورها و از جمله آمریکا است.

رئیس اورژانس اجتماعی کشور اضافه کرد: آمار وقوع کودک آزاری به تفکیک در سایر استان‌ها مشخص نیست و در بسیاری از استان‌های کشور که بافتی سنتی دارند، هیچ تحقیقی درباره گزارش کودک آزاری‌ها انجام نمی‌شود و این امر به ساخت فرهنگی-اجتماعی و میزان برخورداری هر استان از امکانات مختلف بستگی دارد.