به گزارش افکارنیوز،

ابراهیم کاظمی مومن سرایی رئیس دبیرخانه ستاد مناسب سازی کشور اظهار کرد: پنجمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور، سه شنبه هشتم اسفند ماه سال جاری برگزار می شود.

کاظمی مومن سرایی در ادامه خاطرنشان کرد: ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور، متشکل از 14 عضو است و ریاست آن بر عهده وزیر کشور است که معاون عمرانی وی به عنوان جانشین او و رئیس سازمان بهزیستی کشور نیز به عنوان دبیر ستاد مناسب سازی کشور در در جلسات ستاد حاضر می شوند.

وی یادآور شد: بر اساس آیین نامه چگونگی تشکیل جلسات ستاد مناسب سازی کشور، جلسات این ستاد باید هر 2 ماه یک بار، در وزارت کشور و با حضور سایر اعضا تشکیل شود و نتیجه مباحث اعضا به عنوان مصوبات مناسب سازی کشور به دستگاه های مربوطه ابلاغ شود.

رئیس دبیرخانه ستاد مناسب سازی کشور تصریح کرد: متاسفانه به دلیل همکاری نکردن مناسب وزارت کشور از ابتدای سال 96 تا کنون تنها یک جلسه از سلسله جلسات ستاد مناسب سازی کشور در 31 خرداد سال جاری برگزار شده است و جلسه هفته آینده دومین جلسه ستاد است.

کاظمی مومن سرایی اضافه کرد: پنجمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور، در ساختمان وزارت کشور و با حضور معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور، رئیس سازمان بهزیستی کشور و همچنین با حضور سایر اعضاء اصلی ستاد برگزار خواهد شد.