به گزارش افکارنیوز،

محمد سعید شرفی مدیر دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی اظهار کرد: جعبه سیاه توسط نماینده تیم بررسی سانحه سازمان هواپیمایی مورد آنالیز قرار گرفت و صحت سلامت آن به تایید رسید. این جعبه با اولین پرواز به تهران انتقال خواهد یافت.

وی ادامه داد: بررسی علت بروز سانحه هوایی هواپیمای ATR72 مقصد تهران - یاسوج توسط 11 کارگروه سازمان هواپیمایی کشوری با در نظر کرفتن تمامی پارامترها مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نتیجه بازخوانی جعبه سیاه پس از بررسی کامل اعلام خواهد شد.

شرفی تصریح کرد: پس از بررسی و صلاح دید مدیرکل بررسی سانحه هوایی تهران - یاسوج و ضرورت بازخوانی جعبه سیاه در کارگروه های تخصصی؛ احتمال اینکه جعبه سیاه به فرانسه انتقال داده شود، وجود دارد. البته نتیجه این امر توسط مدیر کل فنی بررسی سانحه تصمیم گیری خواهد شد.

رضا جعفر زاده سخنگوی سازمان هواپیمایی اظهار کرد: مدت زمان مشخصی برای بازخوانی جعبه سیاه در دست نیست، اما نتیجه این بازخوانی که شامل FDR و CVR می شود؛ کمک شایانی به مشخص شدن علت بروز سانحه خواهد کرد.