به گزارش افکارنیوز،

در نامه شهردار تهران به معاونان خود آمده است: در راستای سیاست تمرکززدایی و افزایش اختیارات مناطق 22گانه جهت تسهیل و تسریع در انجام امور و ارائه خدمات شایسته به شهروندان محترم و بهبود فرایندهای اجرایی امور محوله، بدین وسیله وظایف 15گانه ذیل به مناطق 22گانه تفویض می گردد. شایسته است معاونان حداکثر ظرف مدت 20 روز کاری اقدامات و دستورالعمل های اجرایی لازم را در خصوص عملیاتی کردن موارد مزبور معمول کنند و نتیجه را به دفتر اینجانب گزارش کنند.

در ادامه این نامه وظایف و اختیارات در قالب معاونت های مختلف برشمرده شده اند:

معاونت شهرسازی و معماری

1. تجدید نظر در فرایند صدور پروانه، پایان کار و پاسخگویی به استعلامات آتش نشانی و کمیسیون ماده7

2. واگذاری انعقاد قرارداد جهت تهیه طرح های موضعی تا سقف حداکثر یک میلیارد ریال

3. تجدید نظر و افزایش اختیارات شورای معماری مناطق با لحاظ کردن قوانین، مقررات و اسناد بالادستی

4. واگذاری کنترل ضوابط شهرسازی در زمان تخصیص کد شناسایی و جانمایی املاک و اراضی

معاونت خدمات شهری و محیط زیست

1. تفویض اختیار صدور مجوز نصب تابلوهای دیجیتالی تبلیغاتی واحدهای تجاری و اداری به مناطق، اخذ عوارض تابلوهای تبلیغاتی به مناطق

2. واگذاری انتخاب پیمانکاران شهربان، حریم بان و معبربان به مناطق

معاونت مالی و اقتصاد شهری

1. بازنگری در بخشنامه خرید در شهرداری تهران با اصلاح روش خرید و نوع محصولات از شرکت شهروند

2. تجدید نظر در فرایند برگزاری جلسات مناقصات یا تفویض اختیار به مدیر حقوقی مناطق و یا استقرار نماینده اداره کل حقوقی

3. واگذاری کلیه امور مربوط به ایجاد و اصلاح کد نوسازی به مناطق به منظور تسریع در ارائه خدمات

معاونت اجتماعی و فرهنگی

1. تفویض اختیار به مناطق جهت تدوین، تعیین و اجرای برنامه ها در راستای سیاست های کلی منطبق بر ویژگی های هر محله

2. تمرکززدایی و تخصیص اعتبارات حوزه معاونت امور اجتماعی و فرهنگی با توجه به میزان آسیب های اجتماعی مناطق

معاونت فنی عمران

1. تجدید نظر در فرآیند انعقاد قراردادهای عمرانی در افزایش درصد اقلام ستاره دار و درصد ضریب کارشناسی ابلاغی در مناقصات

معاونت توسعه منابع انسانی

1. تجدید نظر در فرایند مسیر ارتقای کارکنان و تفویض بخشی از امور به مناطق

معاونت حمل و نقل و ترافیک

1. تفویض انتخاب و انعقاد قرارداد با مشاوران ترافیکی

2. تفویض نحوه مدیریت تاکسیرانی و اتوبوسرانی مستقر در مناطق به هر منطقه

نجفی در پایان این نامه با اشاره به این که موارد ابلاغی فاز اول طرح افزایش اختیارات مناطق است، خاطرنشان کرد: مفاد تکمیلی طی بخشنامه های آتی تنظیم و ابلاغ خواهد شد.