به گزارش افکارنیوز،

مجید فراهانی درباره استعفای نجفی از شهرداری تهران،‌اظهار داشت: استعفای شهردار واقعیت داشت و در جلسه غیررسمی در حال بررسی است.

الان در حال بررسی ابعاد موضوع در جلسه غیررسمی شورای شهر هستیم.

وی ادامه داد: تصمیم‌گیری در خصوص شهردار جدید نیازمند زمان است. لذا اعضای شورا در ادامه کار شهردار تاانتهای تعطیلات نوروز توافق جمعی دارند و بنا شد استعفا در اولین جلسه رسیمی شورای شهر در سال جدیدرسماً قرائت شده و تصمیم‌گیری قطعی کنیم.