به گزارش افکارنیوز،

در حالی که صبح آخرین پنج شنبه سال تهران ترافیک کمتری را شاهد است، شاخص آلودگی هوا همچنان هوای تهران را آلوده نشان می دهد.

میانگین 24 ساعت گذشته آلودگی هوای تهران با عدد 99 در مرز سالم و ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد. همچنین شاخص برخط آلودگی هوای تهران اکنون روی 106 قرار گرفته و هوای تهران برای گروه های حساس آلوده است.