به گزارش افکارنیوز،

مجتبی ذوالنوری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم دریافت اطلاعات پدر در ثبت نام کارت هوشمند ملی اظهار کرد:طی مکاتبه ای که با وزارت کشور داشتیم آنها توضیح دادند که چون در کارت های ملی قدیمی نام پدر وجود داشت و دریافت مجدد این اطلاعات در سامانه ثبت نام، حجم زیادی را اشغال می کرد از دریافت مجدد اطلاعات خودداری کردیم.

وی افزود:براساس توضیحات سازمان ثبت احوال نقص در اطلاعات مادر در سامانه ثبت احوال وجود داشت و عدم دریافت اطلاعات پدر به معنی حذف نام پدر از کارت های هوشمند ملی جدید نیست.

دریافت نام مادر برای صدور کارت ملی هوشمند قانونی نبوده و از ابتدا نیز قانون به همین شکل بوده  که نام پدر برای صدور کارت شناسایی درج می شود.

نام پدر در اطلاعات ثبت احوال وجود دارد از این رو برای تکمیل اطلاعات ثبت نام کارت ملی هوشمند وارد کردن نام مادر برای تکمیل اطلاعات فرد در دستور کار قرار گرفته است.