به گزارش افکارنیوز،

رضا شاکرمی  افزود: شگرد کاری این افراد این بوده که شش نفر از متهمان به دلیل آشنایی با کارمندان اداره ثبت که در واقع همدست این افراد بوده اند،به مراجعان به این اداره در کرج اعلام می کرده اند که بدون پرداخت وجه کارهای آنان انجام نخواهد شد.

وی گفت:سپس پول دریافتی از سوی این واسطه ها به عنوان رشوه در اختیار کارمندان قرار می گرفت تا کارهای مراجعان انجام شود.

شاکرمی تاکید کرد:متهمان پس از دستگیری،تفهیم اتهام شده و قرار تامین کیفری متناسب برای آنان صادر شده است.

دادستان کرج گفت: تحقیق در خصوص شناسایی دیگر متهمان و تعیین مبلغ رشوه ادامه دارد.