به گزارش افکارنیوز،

نواب حسینی منش افزود: امسال رکورد مراجعه به مراکز معاینه فنی شکسته شده است و یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو که حدود ۵۰ درصد خودرو‌های پایتخت می‌شوند به مراکز معاینه فنی مراجعه کرده‌اند.
افراد می‌توانند قبل از مراجعه به مراکز معاینه فنی با ارسال عدد "یک" به سامانه ۲۰۰۰۱۱۲ از مدت انتظار مطلع شوند.