به گزارش افکارنیوز،

 سردار اشتری گفت: در جلسات شورای عالی فضای مجازی هم چالش ها، آسیب ها و تهدیدات این حوزه ارائه شده است و امیدواریم با تصمیماتی که در آن جلسات گرفته می‌شود هم جلوگیری از تهدیدات بشود هم از فرصت‌های این فضا استفاده شود.

سردار اشتری گفت: حرف نیروی انتظامی این است که فضای مجازی باید مدیریت بشود و مدیریت آن هم بستگی به این دارد که سرورها و زیر ساخت های این فضا به داخل کشور بیاید و در داخل کشور باشد.

وی ادامه داد: ما باید به سمت اینترنت ملی و شبکه های داخلی برویم و این‌ها را تقویت کنیم. فرمانده نیروی انتظامی گفت: ما می گوییم مدیریت بر فضای مجازی باید در اختیار دستگاه های داخلی باشد و زیر ساخت فضای مجازی را در داخل کشور به صورت کامل داشته باشیم.