به گزارش افکارنیوز،

زن جوان وارد اتاق قاضی می شود و آرام روبروی او می نشیند. اما وقتی قاضی از او می خواهد علت درخواست طلاقش را بگوید، از کوره در رفته و شروع به داد و فریاد می کند. آقای قاضی همسرم رضا هیچ علاقه ای به من ندارد. او با چرب زبانی مرا فریب داده و نقش یک عاشق را بازی کرد. یک سال از ازدواجمان می گذرد اما یک روز خوش بعد از عروسی ندیدم. در این مدت فقط غرغر همسرم را تحمل کردم.

این زن ادامه داد: دو سال قبل با رضا از طریق یکی از دوستانم آشنا شدم. او به من ابراز علاقه کرد و گفت من به دنبال ازدواج هستم. بعد از مدتی رضا فهمید که من خانواده پولداری دارم و پدرم چندین مغازه در بازار تهران دارد. خانه ما زعفرانیه بود و رضا بچه میدان انقلاب، او همیشه مدعی بود پول پدرم برایش ارزش ندارد و من را به خاطر خودم می خواهد همین موضوع باعث شد به او بله بگویم.

در مدتی که نامزد و عقد کرده بودم او هیچ حرفی در مورد خانواده یا پول پدری ام نزد. یک ماه از ازدواجمان گذشت که او ادعا کرد نمی خواهد سر کار برود و پدر من باید خرج ما را بدهد. شوهرم مدعی بود پدرت این همه پول را برای چه می خواهد مقداری از آن را به ما بدهد تا راحت زندگی کنیم.

کم کم رفتار رضا تغییر کرد و فقط از پول پدر من حرف می زد. او با رویا پردازی مدعی بود ارث من بعد از فوت پدرم 5 میلیارد تومان می شود. این حرفهایش آزارم می داد اما دوستش داشتم. در این مدت نگذاشتم کسی بویی ببرد اما

چند روز قبل همسرم در جمع خودمانی فامیل، به پدرم گفت باید ماهیانه 5 میلیون تومان به ما بدهد. من شوکه بود. وقتی وقاحت او را دیدم با خانواده مشورت کرده و تصمیم گرفتم از او جدا شوم.

با ثبت اظهارات زن 28 ساله قاضی با تعیین وقتی دیگر، درخواست کرد تا همسر او هم در دادگاه حاضر شود و اظهارات خود را بیان کند.