به گزارش افکارنیوز،

وضعیت کیفی ساعتی هوای تهران در حال حاضر و نیز با توجه به اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران وابسته به شهرداری پایتخت با شاخص 75 در وضعیت سالم است.