به گزارش افکارنیوز،

فاصله طبقاتی و تأسف برانگیز در خیابان‌های تهران را در عکس زیر مشاهده می کنید.