به گزارش افکارنیوز،

فرید براتی سده معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور اظهار کرد: بیمه‌ای که معتادان را تحت پوشش قرار می‌دهد تنها شامل معتادانی است که به مراکز درمان سرپایی مراجعه می‌کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: معتادانی که در مراکز اقامتی مثل کمپ‌های ترک اعتیاد پذیرش و از خدمات این مراکز بهره‌مند می‌شوند، نمی‌توانند از مزایایبیمه درمان معتادان بهره‌مند شوند.

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: وزارت بهداشت از سازمان بهزیستی درخواست کرده است که در خصوص درمان معتادان در مراکز اقامتی تعریف واضحی ارائه کند و علت تحت پوشش بیمه قرار نگرفتن معتادان در مراکز اقامتی ترک اعتیاد، مشخص نبودن چنین تعریفی است.

براتی سده یادآور شد: طی روزهای آینده تعریف دقیقی از مواردی که شامل درمان معتادان در مراکز اقامتی ترک اعتیاد می‌شود به وزارت بهداشت ارائه خواهد شد و بیمه معتادان در این مراکز پیگیری می‌شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر معتادانی که در مراکز درمان سرپایی تحت درمان قرار می‌گیرند، شامل بیمه می‌شوند و نوع داروی مورد استفاده برای درمان آن‌ها نیز مشخص است و این موضوع باید در مراکز اقامتی معتادان نیز به طور دقیق تعیین شود.

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: برای بررسی مسئله تحت پوشش بیمه قرار نگرفتن معتادان در مراکز اقامتی، موضوع هزینه مطرح نیست و تنها باید تعریف درمان در این مراکز مشخص شود تا معتادان تحت پوشش بیمه قرار گیرند و در صورت نیاز بتوانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.