به گزارش افکارنیوز،

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگرشورای شهر تهران شما را به عنوان شهردار آینده تهران انتخاب کند آیا می پذیرید؟، اظهار کرد: شورا کار بد نمی‌کند.