به گزارش افکارنیوز،

نوزاد در زمان تولد وزنی حدود 3.4 کیلوگرم است اما وزن نوزاد در هنگام تولد می تواند 2.5 تا 4 کیلوگرم باشد. هم چنین عموما نوزادهای پسر وزن بیشتری نسبت به نوزادهای دختر دارند. اگر زایمان دوم و بعد آن را تجربه می کنید، وزن نوزاد اندکی بیش از فرزند اولتان خواهد بود.

نوزاد پس از به دنیا آمدن، ابتدا مقداری از وزن خود را از دست می دهد و بعد از مدتی، مجددا شروع به افزایش وزن می کند و در روزهای هفتم تا دهم تولدش، مجددا به وزن هنگام تولد خود می رسد.

رشد نوزاد در ابتدای تولدش، سریع است و در هفته اول، روزانه 30 گرم وزن اضافه می کند. سپس در طی 5 ماه اول، به طور متوسط روزانه 20 گرم افزایش وزن دارد.

وزن نوزاد در 4 ماهگی

نوزاد در انتهای 4 ماهگی، حدودا به دو برابر وزن زمان تولدش می رسد. وزن نوزاد چهار ماهه دو برابر وزن نوزاد در هنگام تولد خواهد بود. یکی از فرمول هایی که می تواند رشد کودک را بسنجد، سنجش وزن کودک است که در ادامه آمده است:

وزن به کیلوگرم در 3 تا 12 ماهگی = (سن به ماه + 9 ) / 2

یعنی اگر نوزادی در انتهای 4 ماهگی، وزنی در حدود 6.5 کیلوگرم داشته باشد، کاملا بر نمودار متوسط رشد منطبق است. البته اگر وزن نوزاد 4 ماهه شما، کمتر یا بیش تر از این مقدار است، هول برتان ندارد! جدول زیر، متوسط وزن نوزادان در 4 ماهگی است و مقدار کمینه و بیشینه مقادیر آن را نیز مشخص کرده است؛