گروه اجتماعی- طلایی در رابطه با شرط تحقق عدالت در موضوع طرح ترافیک گفت: اگر آنچه که در این طرح مد نظر بوده است به درستی اجرا می‌شد، گاهی مثبت در جهت نزدیک شدن به عدالت اجتماعی بود. اما به طور نمونه همین بحث روشن نشدن تکلیف افراد ساکن در حوزه طرح ترافیک نشانه نوعی بی عدالتی است و نمی‌توان به صراحت گفت که طرح در مسیر نزدیک شدن به عدالت اجتماعی باشد. مرتضی طلایی، نایب رئیس سابق شورای اسلامی شهر تهران، در گفت و گو با افکارنیوز به ارزیابی طرح جدید ترافیک تهران پرداخت و گفت: برای ارزیابی این طرح، مجموعه شهرداری و مدیریت شهری باید با هم مورد ارزیابی قرار گیرد. شاید هنوز خود شهرداری هم امکان یک ارزیابی درست را ندارد، چه برسد به اینکه حوزه معاونت حمل و نقل و یا سایر معاونت‌ها امکان ارزیابی را داشته باشند. در واقع هنوز چیزی عرضه نشده و اتفاقی از سوی مجموعه شهرداری رخ نداده است که قابل رصد و اندازه گیری باشد. اولین کار در حوزه حمل و نقل و ترافیک و شهرداری و فراتر از آن در شورای شهر، همین طرح ترافیک بوده که در این وضعیت قرار گرفته و اظهار نظر در این شرایط تا حدودی ناممکن است. مسئله این است که باید یک سلسله تغییرات و اصلاحات در رابطه با طرح ترافیک صورت گیرد و در این مسئله شکی نیست. ما نیز قبلا به این اشکالات اشراف داشتیم و به طور مثال افراد ساکن در محدوده طرح ترافیک بلا تکلیف بودند. بنابراین اصل اصلاحات کار خوبی بوده اما آنچه که در حوزه حمل و نقل آورده شد و در صحن شورا نیز مطرح شده و در پی آن اتفاقاتی رخ داد، طرح را دچار مشکل کرد. اساسا به دلیل عدم هماهنگی بین ارکان اصلی حوزه ترافیک شامل راهنمایی و رانندگی، شورای عالی ترافیک، شورای شهر تهران و شورای معاونت حمل و نقل ترافیک که از جمله ارکان اصلی هستند و در رابطه با محدوده طرح ترافیک صاحب نظرند، باید با این مجموعه‌ها هماهنگی صورت گیرد. اما به نظر می‌رسد که هماهنگی صورت نگرفته و تا اینجا که بنده مطلع هستم، عملا روندی که در رابطه با این طرح در حال اجراست، وضعی نامشخص دارد و هنوز به طور مشخص و روشن وضع مردم معلوم نیست.

به گزارش افکارنیوز، طلایی به سومدیریت این طرح و عدم هماهنگی آن با سایر نهادهای مرتبط نیز پرداخت و اظهار داشت: این طرح ایرادات دیگری نسبت به قبل دارد که نبود هماهنگی بین اجزای اصلی مرتبط با طرح یکی از مهم‌ترین مشکلات آن است که لازمه‌اش این بود که ابتدا به ساکن این اصلاحات در شورای ترافیک شهر تهران مطرح شود. در ادامه باید در راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، شورای عالی ترافیک کشور و وزارت کشور مطرح شده و به یک جمع بندی برسند و آن را به شرای شهر تهران عرضه کنند. اما دوستان ما این طرح را دستخوش اظهار نظرات و تغییر و تحولاتی کردند که تا اینجا نتوانسته است مشکل را حل کند. به همین دلیل هم مجددا طرح‌های سال قبل را تا اردیبهشت تمدید کردند. عده‌ای معتقدند که این طرح باعث تشدید آلودگی هوا می‌شود که به نظر من اینطور نیست و در رابطه با سهم طرح ترافیک در بحث آلودگی هوا کار کارشناسی دقیق صورت نگرفته و این نوع نظرات غیر کارشناسی هستند.

طلایی در رابطه با شرط تحقق عدالت در موضوع طرح ترافیک گفت: اگر آنچه که در این طرح مد نظر بوده است به درستی اجرا می‌شد، گاهی مثبت در جهت نزدیک شدن به عدالت اجتماعی بود. اما به طور نمونه همین بحث روشن نشدن تکلیف افراد ساکن در حوزه طرح ترافیک نشانه نوعی بی عدالتی است و نمی‌توان به صراحت گفت که طرح در مسیر نزدیک شدن به عدالت اجتماعی باشد. اما اگر دوستان بتوانند اشکالات طرح را برطرف کنند و این امکان را فراهم کنند که رانتی در اختیار بخش‌های خاص نباشد و هر شهروند که نیاز داشت بتواند دسترسی داشته باشد، کار خوبی در مسیر عدالت بود. در سال جاری پیش بینی می‌شود که در اجرای طرح چالش‌هایی وجود داشته باشد ولی باید کمک کنیم که طرح به سرانجام برسد و آن را اجرایی کنند. نمی‌توان دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف که نیاز به حضور در طرح ترافیک دارند بلاتکلیف گذاشت بلکه باید کار را شروع کرد و اشکالات را هم در مسیر راه برطرف نمود.