شورای شهر تهران
  • رئیس شورای شهر تهران به تکالیف مدیریت شهری در برخورد با آسیب‌های اجتماعی و فقر گفت: در قانون شهرداری‌ها وظایف مشخصی برای مدیریت شهری مشخص نشده است و این موضوع بستگی به این دارد که شوراها و مدیران چه نگاهی به آسیب‌های اجتماعی دارند و در ادامه چه برنامه‌ای برای کاهش این موارد در نظر گرفته‌اند.

  • بر اساس مصوبه شورای شهر تهران، در طرح ترافیک جدید برای آژانس‌ها تخفیف ۵۰ درصدی در نظر گرفته شد، اما هیات تطبیق فرمانداری این تخفیف ۵۰ درصدی رانندگان آژانس را رد کرده است.

  • خبرها حاکی از استخدام نیروهای رده پایین است. به کارگیری نیروهای غیرمتخصص در شهرداری باعث بالا گرفتن تب اعتراضات مردم و کارمندان شهرداری شد. آقا زاده‌ها پشت سر یکدیگر برای کار وارد شهرداری می‌شوند و بر کرسی‌های ریاست می‌نشینند.

  • رئیس شورای عالی‌ استان‌ها گفت: به دلیل اینکه خاطرات تلخ شورای اول شهر تهران اتفاق نیفتد بنابر این پیمان‌نامه‌ای در خصوص عدم ترک اعضاء از شورای شهر تهران مطرح شد که تمامی اعضاء به غیر از آقای هاشمی آن را امضاء کردند.

  • عضو شورای شهر تهرانبا تأکید بر اینکه تعداد کودکان کار بیشتر نشده است، بلکه این کودکان بیشتر دیده می‌شوند، گفت: شاید از نظر آماری نسبت به جمعیت در نسل‌های گذشته تعداد کودکان کار بیشتر بود اما فراوانی آنها به چشم نمی آمد.

  • مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت دسترسی شهرداری تهران به حسابهای سازمانی خود که دو روز قبل توسط سازمان تامین اجتماعی مسدود شده بود گفت: تمام حسابهای شهرداری روز گذشته از وضعیت مسدود خارج شد و هم اکنون در دسترس است.

  • اقبال شاکری گفت: در حال حاضر بیم آن می رود که ما یک بار دیگر مسائلی چون موضوعات و انحلالی که در شورای اول به وقوع پیوست را در شورای پنجم به نظاره بنشینیم. مسلما تمام تنش‌های ایجاد شده خطر سلب اعتماد مردم را به دنبال دارد.

  • بررسی عملکرد یکساله شورای شهر تهران در گفت و گوی قناعتی با افکارنیوز:

    عضو سابق شورای شهر تهران گفت: اساس در ارائه گزارش یکساله مهم‌ترین کار شورا تدوین برنامه 5 ساله سوم است که باید مشخص کنند که برش خورده سال 98 چه برنامه‌ای در پیش دارند.