به گزارش افکارنیوز،

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه گفت قانون Law مصوبه علیه متلک‌گویی در راستای آن قرار دارد که بانوان احساس امنیت کنند.

طبق آن هرکس که به دنبال جنس مخالف سوت کشیده، جملات دارای محتوای جنسی گفته یا باعث مزاحمت جنسی شود به پرداخت 90 تا 750 دلار جریمه محکوم خواهد شد.

منتقدان قانون جدید بر آن هستند به این ترتیب فرانسوی ها مجبور خواهند شد جلوی ابراز احساسات خود نسبت به زنان را که خصلت ملی آنها است بگیرند.