به گزارش افکار نیوز به نقل ازمهر، حمیدرضا حاجیبابایی صبح پنجشنبه با حضور در کارگاه آموزشی سند تحول بنیادین در جمع معلمان، مدیران و فرهنگیان آموزش و پرورش تبریز با اشاره به اینکه در آستانه یک تحول عظیم در نظام تعلیم و تربیت کشور هستیم افزود نقشه جامع علمی کشور در ۱۳ جلسه در شورای عالی انقلاب فرهنگی با اجماع مصوب شده است .

وزیر آموزش و پرورش به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به عنوان قانون اساسی این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: پشتوانه این سند ۵۰۰ صفحه مبانی نظری و فلسفه آموزش و پرورش جمهوری اسلامی است که صدها صاحب نظر در خصوص این سند اظهار نظر کرده اند.

وی با اشاره به اینکه در نقشه جامع علمی کشور آموزش و پرورش آنقدر پر رنگ و قدرتمند دیده شده است که موجب افتخار برای آموزش و پرورش است، گفت: در سند چشم انداز ۱۴۰۴ از ۵۳ راهبرد ملی آن ۲۸ راهبرد مربوط به آموزش و پرورش است.

حاجی بابایی با ابراز خرسندی از حضورش در تبریز اظهار داشت: مطالبه جدی مقام معظم رهبری تحول بنیادین به طور همه جانبه در آموزش و پرورش است.