به گزارش افکارنیوز،

سید مؤید علویان رئیس شبکه هپاتیت ایران در ارتباط با سرطان کبد اظهار داشت: این سرطان بیماری خطرناکی است که به دلیل بیماری‌های مزمن کبدی ایجاد می‌شود و در اکثر موارد با پیشگیری از هپاتیت‌های ویروسی یا درمان آنها می‌توان از ابتلا به آن پیشگیری کرد.

وی افزود: درمان به موقع بیماری‌های مزمن کبدی از جمله هپاتیت ویروسی بی و سی، پرهیز از مصرف الکل و دخانیات، پرهیز از مصرف مواد غذایی مانده و آلوده به سم آفلاتوکسین از راه‌های پیشگیری از ابتلا به سرطان کبد است.

فوق تخصص بیماری‌های گوارش وکبد ادامه داد: پرهیز از چاقی و استفاده بیشتر از غذاهای دریایی در پیشگیری از ابتلا به سرطان کبد بسیار موثر بوده و ارتقای آگاهی افراد جامعه نسبت به عوامل موثر در ایجاد و کنترل این بیماری از اهمیت بسزایی برخوردار است.