به گزارش افکارنیوز،

اعضای شورای شهر تهران در نود و چهارمین جلسه شورای شهر که امروز سه شنبه بیست و چهارم مهر ماه ۹۷ برگزار می‌شود طرح الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی را بررسی خواهند کرد و سپس گزارش کمیسیون های برنامه و بودجه معماری و حقوقی قرائت خواهد شد.

اعضای شورای شهر تهران در ادامه صورتجلسات پانزدهمین شانزدهمین هفدهمین و هجدهمین جلسه کمیسیون نامگذاری و تغییر نام معابر و اماکن عمومی را بررسی خواهند کرد.

سپس اعضا لایحه شهردار تهران در خصوص اعطای مجوز به شهرداری جهت پرداخت و تسویه جرائم آراء ریالی صادره از کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مربوط به پرونده های ریزدانه را بررسی خواهند کرد.

همچنین اعضای شورای شهر لایحه شهردار تهران در خصوص اصلاحیه مصوبه تعیین بهای بازدید از باغ پرندگان را بررسی می‌کنند و سپس گزارش مشترک کمیسیون‌های محیط زیست خدمات شهری و برنامه و بودجه قرائت خواهد شد.

اعضای شورای شهر تهران در ادامه لایحه شهردار تهران در خصوص اصلاحیه مصوبه اصلاحیه اخذ عوارض حفظ و گسترش فضای سبز شهر تهران را بررسی می کنند.

همچنین لایحه شهردار تهران در خصوص آیین نامه نحوه واگذاری دفاتر خدمات الکترونیک شهر بررسی خواهد شد.

در نهایت اعضای شورای شهر وضعیت ۵ پلاک ثبتی را بررسی می کنند و رای خود را نسبت به آنان صادر خواهد کرد.