به گزارش افکارنیوز،

کامران حمزه با بیان اینکه خبر منتشر شده در فضای مجازی جدید نیست و مربوط به پرونده ماه‌های قبل است اظهار داشت: به افراد مرتبط با این پرونده تفهیم اتهام شده است.

وی افزود: پرونده جنبه‌های حقوقی بیشتری دارد که باید کارشناسان آگاهی همدان درباره آن تحقیقات خود را کامل کنند که این روند در ۲ حوزه قضایی و انتظامی در دست پیگیری است.

حمزه گفت: شعبه ۵ دادستانی همدان به صورت ویژه مامور به رسیدگی به جنبه‌های مختلف پرونده شده است و زمانی که تحقیقات کامل شود به طور رسمی اطلاع رسانی خواهد شد.

به گزارش تسنیم در شهرداری همدان به دلیل تخلفات مالی شماری از کارمندان این نهاد به دلیل تخلفاتی همچون جعل سند، جعل امضای مسئولان برای صدور پروانه و سوء استفاده از مقام و موقعیت، بازداشت شده‌اند.