به گزارش افکارنیوز،

در همین مدت میزان آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون نیز از ۶۳ به ۵۹ و آلاینده منوکسیدکربن نیز از ۳۴ به ۲۷ کاهش داشته است.

بر همین اساس، ایستگاه‌های پاسداران (منطقه ۳) با شاخص ۱۲۵، فرمانداری شهرری (منطقه ۲۰) با شاخص ۱۲۳ و شاد آباد (منطقه ۱۸) و شهرداری منطقه ۱۵ به طور مشترک با شاخص ۱۱۰ بیشترین حجم آلودگی شهر تهران را در ۲۴ ساعت گذشته داشته اند.

همچنین ایستگاه‌های سوهانک (منطقه ۱)، شهرداری منطقه ۲ و اقدسیه (منطقه یک) به ترتیب با شاخص‌های عددی ۵۳، ۵۴ و ۵۵ کمترین میزان آلودگی هوا را در سطح مناطق شهر تهران طی این مدت داشتند.