به گزارش افکارنیوز،

در حاشیه طرح برخورد با اراذل و اوباش و مزاحمان نوامیس در تهران، «هانی کُرده»  در میان 240 اراذل و اوباشی بود که از سوی پلیس دستگیر شده بودند.

هانی کُرده یکی از کسانی است که مدتی با وحید مرادی در فضای مجازی قدرت نمایی می‌کردند.