به گزارش افکارنیوز،

یکی از اعضای شورای شهر که ترجیح می‌داد در این شرایط گزینه‌های احتمالی از سوی او اعلام نشود گفت: «محسن هاشمی، عباس آخوندی، پیروز حناچی و حجت‌الله میرزایی، چهار گزینه مطرح و اصلی هستند».

البته شنیده‌ها حاکی از آن است که یک معاون دیگر؛ یعنی محسن پورسیدآقایی هم در این گزینه‌های پیشنهادی وجود دارد. این گزینه‌ها همان گزینه‌هایی هستند که در زمان بررسی انتخاب محمدعلی نجفی و محمدعلی افشانی هم در کنار افراد دیگری مطرح شده بودند و بعد یا حذف شدند یا خودشان کنار رفتند.