به گزارش افکارنیوز،

این عضو هیات علمی دانشگاه  خاطر نشان کرد: در حدود سن 2.5 تا 3 سالگی که کودک قادر است کلمات پشت سر هم را ادا کند، بهترین زمان از لحاظ تقلید کلمات ناهنجار به شمار می‌رود و آموزش نظم باید حتما مد نظر والدین باشد.

زارع نیستانک گفت: عدم رعایت برخی موازین اخلاقی در خانواده باعث الگوبرداری کودک می شود ولی با راهنمایی اعضاء خانواده، می توان از نهادینه شدن عادات ناپسند پیشگیری کرد.

وی تصریح کرد: هرگز به شوخی الفاظ نامناسب را در حضور کودک بکار نبرید. اگر هم کودک از کلمات زشت و ناپسند استفاده کرد،به ابراز شادی و خنده نپردازید.

دکترای روانشناسی کودک و نوجوان گفت: هر گاه والدین با هرزه گویی طفل مواجه شدند، بهترین کار این است که با نشان دادن رفتاری حاکی از نارضایتی، به او بفهمانند که رفتارش مقبول نیست.

زارع نیستانک اضافه کرد: این طرز رفتار بسیار موثرتر از تنبیه جسمانی است و در بسیاری موارد موجب ترک عادت نادرست می شود.