به گزارش افکارنیوز،

حجت نظری در خصوص اینکه برخی از کاندیداها شائبه هایی در خصوص بازنشستگی و پرونده های قضایی دارند، افزود: در مرحله ۵ گزینه چندان مسئله تضمین و اطمینان مورد توجه نبود اما در جریان انتخاب دو نفر حتما این تضمین ها و این استعلامات از جمله بازنشستگی، سلامت افراد و ...، مورد توجه قرار می گیرد.

وی در خصوص اینکه چرا بین گزینه ها افراد جوان دیده نمی شود، گفت: گزینه من گزینه جوان بود اما به مرحله نهایی راه پیدا نکرد.

نظری در خصوص جلسه برخی از اعضای شورا با چهره های اصلاح طلبی مانند عارف، افزود: من در آن جلسه حضور نداشتم اما آقای عارف نکاتی از باب مشورت به دوستان گفتند که با توجه به پنج گزینه نهایی به نظر می آید چندان مورد توجه قرار نگرفته است.