به گزارش افکارنیوز،

 ۸۳ مرکز جامع خدمات بیماران خاص در ۵۹ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی کشور به بهره برداری رسید. در این مراکز خدمات دارویی و درمانی، تزریقات، معاینات، توانبخشی و دندانپزشکی ارائه می‌شود که تمرکز این خدمات در یک جا، ضمن سهولت دسترسی بیماران به خدمات دارو و درمان، از هدررفت دارو نیز جلوگیری می‌کند. 

هدف از راه اندازی این مراکز، بهبود کیفیت زندگی بیماران خاص، اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و کاهش هزینه‌های نظام سلامت، سهولت دسترسی بیماران به خدمات در نزدیکی محل اقامت، کاهش موارد مراجعات و بستری و غیبت از کار و مدرسه، کنترل و نظارت بهینه بر تجویز و مصرف دارو در گروه‌های هدف، به روز رسانی برنامه‌های درمانی و اجرای دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های درمانی ابلاغی، تمرکز توزیع دارو‌های خاص در مراکز جامع و ارائه خدمات و مراقبت‌های جامع و چندوجهی برای بیماران است.